Lokalizacja Dnia Mózgu 2012

Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk, ul. Kładki 24


pokaż większą mapę

Informator

Pobierz Informator Dnia Mózgu, który zawiera m.in. mapę lokalizacji Dnia Mózgu oraz plany rozmieszczenia wykładów, warszatatów i pokazów:

 Informator