Wykłady Dnia Mózgu 2012

Udar mózgu - istota choroby i ogólne zasady leczenia
Prof. dr hab. Walnety Nyka

Neurobiologia miłości
Dr Wojciech Glac

Zobaczyć myśli - obrazowanie pracy mózgu
Mgr Patrycja Naumczyk

Kortykoliberyna - tajemniczy peptyd
Prof. dr hab. Artur H. Świergiel

Współczesne możliwości obrazowania śródoperacyjnego w neurochirurgii
Prof. dr hab. Paweł Słoniewski

Dobry sen, zły sen
Prof. UG dr hab. Edyta Jurkowlaniec- Kopeć