Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
www.biology.ug.edu.pl

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej WZ w Sopocie
www.swps.pl/sopot

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka UG
www.biology.ug.edu.pl/kfz

Studenckie Koło Naukowe "Homunculus"
www.homunculus.ug.edu.pl

Koło Nauk Psychologicznych
"Anima"
knpanima.ug.edu.pl

Koło Naukowe
"Empiria"
knempiria.wordpress.com

Studenckie Koło Neurochirurgii GUMed
www.informator.gumed.edu.pl

Katedra i Klinika Neurochirurgii GUMed
www.informator.gumed.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe "Eden" UG
www.skneden.ug.edu.pl

Studenckie Koło Neurologii GUMed
www.informator.gumed.edu.pl

Toruńskie Koło Kognitywistyczne
www.kognitywistyka.umk.pl/tkk

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii UG
www.kzbp.biol.ug.edu.pl

Wydawnictwo
Smak Słowa
www.smakslowa.pl